• KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
  PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
  TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING

  Telusuri   

 • SARANA DAN PRASARANA

  SARANA DAN PRASARANA

  PPPPTK PENJAS DAN BK MEMILIKI 9(SEMBILAN) UNIT ASRAMA
  YANG DIPERGUNAKAN UNTUK TAMU-TAMU DIKLAT

  Telusuri   

 • TUGAS DAN POKOK FUNGSI

  TUGAS DAN POKOK FUNGSI

  MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN
  TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN JASMANI DAN BIMBINGAN KONSELING

  Telusuri